BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Ir. ENDAH KASTANYA, M.Si
: 19660131 199203 2 001
: Pembina Tk. I (IV/b)
SUBBIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: YUNITA AMPERIANA, S.Sos
: 19660609 198603 2 001
: Penata Tk. I (III/d)
SUBBIDANG KETAHANAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: ANTHONIUS RIVA, SE, M.Si
: 19741204 200012 1 001
: Pembina (IV/a)