BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: SUKACA, SH., M.Si
: 19650204 199303 1 001
: Pembina Tk. I (IV/b)
SUBBIDANG KELEMBAGAAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Dra. DAHLIAWATI RAHAYU
: 19660128 199303 2 001
: Penata Tk. I (III/d)
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Gunawan Adi Saputra Silalahi, S.STP
: 19950925 201808 1 001
: Penata Muda (III/a)
SUBBIDANG IDEOLOGI KETATALAKSANAAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: B.MARLON H.NAIBAHO,SE,M.Ec(Dev)
: 19710720 199403 1 001
: Pembina (IV/a)
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: DAMI SUKARSIYAH
: 19650421 198810 2 001
:  Penata Muda Tk.I (III/b)
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Isack Samuel D, SE, M.Si
: 19790707 200502 1 006
: Penata Tk. I (III/d)