KEPALA PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: INDRAJAYA RAMZIE, SH, M.Si
: 19660225 199103 1 001
: Pembina Utama Muda (IV/c)