BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: ZULIYADI ANTONY, S.STP., M.Si
: 19790626 199912 1 001
: Pembina (IV/a)
     
SUBBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB MENDASAR DAN PILIHAN
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: ENDANG KURNIATI, S.Si
: 19681208 199603 2 001
: Penata Tk. I (III/d)
     
STAFF
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: NURLELY, S.E
: 19820326 200812 2 002
: Penata Muda (III/b)
     
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: LAILI ISNA NUR KHIQMAH
: 19920830 202012 2 019
: Penata Muda (III/A)
     
SUBBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN NON MENDASAR
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: –
: –
: –
     
STAFF
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: MARLIANA, S.Sos
: 19830930 200912 2 001
: Penata (III/c)
     
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: ZAHRINA LUTHFI RAUDINA, S.Stat
: 19960406 202012 2 012
: Penata Muda (III/a)