BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: EDGAR RANGKASA, SH,MSi.
: 19641129 199203 1 001
: Pembina Tk. I (IV/b)
     
SUBBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB MENDASAR DAN PILIHAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: HARIS PATILLAH SIREGAR, S.Sos, M.Si
: 19640101 198603 1 077 
: Pembina (IV/a)
     
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: NURLELY, A.Md
: 19820326 200812 2 002
: Pengatur Tk.I (II/d)
     
SUBBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN NON MENDASAR
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: ENDANG KURNIATI, S.Si
: 19681208 199603 2 001
: Penata Tk. I (III/d) 
     
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: MARLIANA, S.Sos
: 19830930 200912 2 001
: Penata Muda Tk. I (III/b)