BIDANG PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Drs. ZAENAL ARIFIN, M.Si
: 19600816 199403 1001
: Pembina Tk. I  (IV/ b )
     
SUBBIDANG POTENSI INOVASI DAERAH
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: ELISABETH ENI PL, SPI
: 19700924 199603 2 001
: Penata Tk. I (III/d)
     
SUBBIDANG PENERAPAN INOVASI DAERAH
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: HINDARTO, S.Sos
: 19610708 198703 1 001
: Penata Tk. I (III/d)
     
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: HAMIM
: 19620616 198303 1001
: Penata Muda Tk. I (III/b)