BIDANG PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: JONGGI TAMBUNAN,SE M.Si
: 19651114 199401 1 001
: Pembina Tk. I (IV/b)
     
SUBBIDANG POTENSI INOVASI DAERAH
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: ISMAN, AP
: 19751215 199511 1 001
: Pembina Tk. I (IV/b)
     
STAFF
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: MUHAMMAD KHAIRIL BASYAR, S.STP
: 19940424 201808 1 001
: Penata Muda (III/a)
     
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: SEPTIAN PUTRI PALUPI, S.Stat
: 19940915 202012 2 019
: Penata Muda (III/a)
     
SUBBIDANG PENERAPAN INOVASI DAERAH
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: NURIL FIKRI AULIA, S.E., M.Si
: 19810325 200812 2 001
: Penata Tk. I (III/d)
     
STAFF
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: GARSY MARSADA M. SIMORANGKIR, S.H
: 19830530 201001 1 016
: Penata Tk. I (III/d)
     
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: WELLEM BENDEKTUS ABARUA, S.STP
: 19840211 200312 1 002
: Penata Tk. I (III/d)
     
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: ALFIAN PAMUNGKAS, S.Stat
: 19960722 202012 1 015
: Penata Muda (III/a)