BIDANG KEUANGAN DAERAH
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Dra. MERCY PASANDE, M.Si
: 19681030 199403 2 001
: Pembina (IV/a)
     
SUBBIDANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Dra. MASRUWATI GAJAH, MM
: 19660513 199103 2 001
: Pembina (IV/a)
     
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: SUCI EMILIA FITRI, MPA
: 19870525 201402 2 002
: Penata Muda Tk. I (III/b)
     
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: ALFIRANIA ALEXANDER, S.STP
: 19940114201507 2 001
: Penata Muda (III/a)
     
SUBBIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: ERNA HARIYANTINA, B.Sc
: 19581011 198203 2 001
: Penata Tk. I (III/d)
     
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: ANGELA TASIAM
: 19590126 198203 2 001
: Penata Muda Tk.I (III/b)