BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: ACHMAD JANI RIVAI YUSUF, SH, M.Si
: 19681107 199803 1 001
: Pembina (IV/a)
SUBBIDANG KELEMBAGAAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: B. MARLON H. NAIBAHO, SE, M.Ec, (Dev)
: 19710720 199403 1 001
: Pembina (IV/a)
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: DAMI SUKARSIYAH
: 19650421 198810 2 001
: Penata Muda Tk. I (III/b)
SUBBIDANG IDEOLOGI KETATALAKSANAAN
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Dra. DAHLIAWATI RAHAYU
: 19660128 199303 2 001
: Penata Tk. I (III/d)
STAFF
Nama
NIP
Pengkat/Golongan
: Zuliyadi Antony, S.STP, M.Si
: 19790626 199912 1 001
: Penata Tk. I (III/d)