BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: Drs. AWAN YANUARKO, M.Si
: 19660101 199103 1 001
: Pembina Tk. I (IV/b)
     
SUBBIDANG KELEMBAGAAN
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: INGAN GINTING, S.E
: 19701030 199503 2 001
: Penata Tk. I (III/d)
     
STAFF
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: GUNAWAN ADI SAPUTRA SILALAHI, S.STP
: 19950925 201808 1 001
: Penata Muda (III/a)
     
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: M. SADIK UL AMIN FARUK, S.STP
: 19970115 201908 1 001
: Penata Muda (III/a)
     
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: ADHANIYAH SIREGAR, S.Stat
: 19931024 202012 2 016
: Penata Muda (III/a)
     
SUBBIDANG IDEOLOGI KETATALAKSANAAN
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: ANTHONIUS RIVA, S.E., M.Si
: 19741204 200012 1 001
: Pembina (IV/a)
     
STAFF
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: DAMI SUKARSIYAH
: 19650421 198810 2 001
: Penata Muda Tk.I (III/b)
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
: SINDY TERVIA, S.Stat
: 19930705 202012 2 022
: Penata Muda (III/a)